• Voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2022./2023. – 2023./2024.)

  dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, doc.
  Više
 • Zamjenica voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2022./2023. – 2023./2024.)
  Than Mór Mohácsi csata
  dr. sc. Naida-Michal Brandl, izv. prof.
  Više

 

Članovi i suradnici Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Darko Babić, izv. prof.
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Andriana Benčić Kužnar, doc.
  Više

 • Tomislav Branđolica, doktorand
  Više

 • dr. sc. Branimir Brgles
  Više

 • dr. sc. Sanja Cvetnić red. prof.
  Više

 • dr. sc. Matko Globačnik
  Više

 • dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, izv. prof.
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  Marta Janković, mag. hist. 
  Više

 • dr. sc. Marko Jelenić
  Više

 • dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, doc.
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Danijela Lucić, izv. prof.
  Više

 • dr. sc. Samanta Paronić, pred.
  Više

 • dr. sc. Luka Pejić, viši asistent
  Više

 • dr. sc. Hrvoje Petrić, red. prof.
  Više

 • dr. sc. Tihana Petrović Leš, red. prof.
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  Petar Plastić, mag. educ. hist.
  Više

 • dr. sc. Mirjana Polić Bobić, professor emeritus
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Martin Previšić, izv. prof.
  Više

 • Than Mór Mohácsi csata

  dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izv. prof.
  Više

 • prof. dr. sc. Sanja Roić
  Više

 • dr. sc. Drago Roksandić, professor emeritus
  Više

 • Dino Staničić, doktorand
  Više

 • dr. sc. Sanja Šakić
  Više

 • dr. sc. Danko Šourek, izv. prof.
  Više

 • prof. dr. sc. Ivica Šute
  Više

 • dr. sc. Tanja Trška doc.
  Više

 • Tijana Vokal, univ. bacc. hist.
  Više