dr. sc. Sanja Roić
  redovna profesorica u trajnom zvanju
  Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  sroic@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

 

Biografija:

Sanja Roić (Pula, 1953.) redovna je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za talijanistiku  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2015. predstojnica Katedre za talijansku književnost, u dva mandata pročelnica Odsjeka za talijanistiku. Bila je voditeljica i suradnica domaćih i stranih projekata, trenutno voditeljica projekta Hrvatska – Crna Gora. Ravnateljica je Međunarodnog centra za jadranske studije (Centro Internazionale Studi Viaggio Adriatico, http://www.viaggioadriatico.it/).

Novija izdanja: Istočno i zapadno od Trsta. Interkulturni dijalozi, Zagreb 2013.; (s Valneom Delbianco), Razumjeti drugoga. Kroatističke i talijanističke teme, Zagreb 2014.; Cronotopi slavi  (ur. Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić), Firenze 2013; Mate Zorić, Sjenovita dionica hrvatske književnosti. Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku (ur. Nedjeljka Balić Nižić, Sanja Roić), Zagreb 2014.; Petar Kuničić – učitelj, književnik, rodoljub (ur. Ivica Moškatelo, Sanja Roić), Dol na Hvaru 2014; Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I, II (ur. Ljiljana Banjanin, Persida Lazarević di Giacomo, Sanja Roić, Svetlana Šeatović), Alessandria 2017.; „Un'isola italiana nel mare slavo: il caso dell'Istria e del Qarnero“ u: Fabio Finotti, Marina Johnston (ur.), L'Italia allo specchio. Linguaggi e identità italiane nel mondo, Venezia 2015., 199-217; “Nella città di Zeno sulle soglie del Duemila” u: Laura Neri, Stefania Sini (ur.), Il testo e l'opera. Studi in ricordo di Franco Brioschi, Milano 2015., 567-582; “L’Adriatico dalmata e il Mediterraneo nella poesia di Tonko Maroević” u: Revue européenne de recherches sur la poésie, Paris 2015, 301-313; “Una parola croata per Leonardo Sciascia” u: Ricciarda Ricorda (ur.),  Sciascia e la Jugoslavia, Firenze 2015., 113-128; (s Nedjeljkom Balić Nižić) “Talijanska okupacija na stranicama splitskog dnevnog tiska” u: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.), Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: Umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., Zagreb 2016., 349-363; “Pripadnici splitskog kulturnog kruga kao prevoditelji i posrednici kulturnih transfera (1918-1945.)”, u: Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., Zagreb 2016., 157-170; “Dom predaka u Islamu Grčkom kao pjesnički motiv. Jedna nepoznata pjesma iz arhiva obitelji Desnica” u: Drago Roksandić (ur.), Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas, Zagreb 2017., 307-319; “Sunce i zvijezde u Miličićevoj Knjizi radosti” u: SoleLuna presso gli Slavi meridionali, Alessandria 2017., 127-144.

Dobitnica je godišnje nagrade za talijanistiku Talijanskog instituta za kulturu (1998.) i godišnje  Nagrade Flaiano za strane talijaniste (2014.) te nositeljica talijanskog odličja reda za zasluge u kulturi Zvijezda solidarnosti (Commendatore Odine al Merito della Repubblica italiana Stella della solidarietà, 2007.).