dr. sc. Branimir Brgles
  poslijedoktorand – znanstveni suradnik
  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb
  bbrgles@ihjj.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • ... (u izradi)

 

Biografija:

Branimir Brgles (Brežice, 1979.) zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao poslijedoktorand. Doktorirao je na filozofskom fakultetu u Zagrebu 2015. godine, a u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, u interdisciplinarnom polju povijest i filologija, izabran je u svibnju 2017. godine. Suradnik je na projektima Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena, Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika te Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika. Objavio je desetak znanstvenih radova, dvije monografije i više desetaka prikaza te stručnih i popularno znanstvenih tekstova. Boravio je u istraživačkim posjetima te se usavršavao na ljetnim školama u Grazu, Beču i Lancasteru. Održao je desetak izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Novija izdanja: Zapisnici sjednica društva Čitaonice i Matice ilirske od 1838. do 1864. godine. Matica hrvatska. Zaprešić. 2016; „Povijesne potvrde paške toponimije“, u: Vladimir Skračić (ur.), Toponimija otoka Paga. Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja. Zadar, 2011., 479–522; Općina Brdovec. Zagreb, 2017; „Prilog raspravi o agrarnom dualizmu i tranziciji iz feudalizma u kapitalizam u suvremenoj historiografiji“, Ekonomska i ekohistorija 12, 2016., 151–172; „Prilog proučavanju osobnih imena u 16. stoljeću“, Folia onomastica Croatica 25, 2017., 21–51.