dr. sc. Filip Šimetin Šegvić
  asistent
  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  phillip.simetinsegvic@gmail.com

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • ... (u izradi)

 

Biografija:

Filip Šimetin Šegvić (Zagreb, 1986.) asistent je na Odsjeku za povijest, Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe. Doktorand je poslijediplomskog studija „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“. Jednopredmetnu povijest diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a od 2006. do 2014. godine radi kao stalni član uredništva odnosno glavni urednik časopisa Pro tempore. Objavio je jednu autorsku knjigu (Patriotizam i bunt. Posjet Franje Josipa I. Zagrebu 1895. godine. Zagreb, 2014.) te nekoliko publikacija i znanstvenih radova. Sudjelovao je također na nizu znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Češka, Bosna i Hercegovina). Organizirao je ili sudjelovao u organizaciji raznih znanstvenih, stručnih i kulturnih manifestacija (znanstveni skupovi, okrugli stolovi, radionice, izložbe, filmske večeri), sudjelovao u izvedbi jednog studijskog putovanja te bio član nekoliko raznovrsnih projekata. Na razne načine je, kao sudionik, suorganizator, član pripremnog odbora ili tajnik, involviran od 2012. i u Desničine susrete. Posebno područje interesa mu je povijest historiografije te kulturna i intelektualna povijest 19. i 20. stoljeća, u okvirima povijesti Habsburške Monarhije te veze između Hrvatske i Austrije. Kroz svoje visokoškolsko obrazovanje bio je nositelj državne stipendije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH), a na poslijediplomskom studiju stipendije Grada Zagreba. Godine 2007. dobio je Rektorovu nagradu, 2008. nagradu za izvrsnost u studiju te 2012. nagradu Franjo Marković za časopis Pro tempore kao član uredništva.