dr. sc. Matko Globačnik
      
  mglobacn@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • projekti digitalizacije Arhiva Filozofskog fakulteta
  • Desničini susreti

 

Biografija:

Dr. sc. Matko Globačnik (Zagreb, 1990.), urednik je u nakladničkoj kući Plejada. U rodnome gradu završio je osnovnu školu i XV. gimnaziju. Preddiplomski i diplomski (paralelni) studij povijesti i filozofije završio je u roku (2014.) s odličnim prosjekom na svim razinama studija na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je pohađao Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti na temelju stipendije za izvrsnost i na kojemu je doktorirao 2020. godine. Za uspjehe je nagrađen nagradom Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju (kao prvi student u generaciji) za diplomski studij povijesti (kombinacija istraživačkog i nastavničkog smjera) te preddiplomski i diplomski (nastavnički smjer) studij filozofije, kao i stipendijom Grada Zagreba za izvrsnost. Pored brojnih radova i prikaza, objavio je tri knjige, Izazov skepticizma (2016.), Hrvatska socijaldemokracija u Prvome svjetskom ratu (2018.) i Vrijeme ideoloških kolebanja (2019.) te je sudjelovao u raznim projektima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. U okviru Centra radi na projektima povezanima s digitalizacijom Arhiva Filozofskog fakulteta i Desničinim susretima. Član je Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Matice hrvatske, Hrvatske paneuropske unije, ICARUS Hrvatske i društva Hume Society. Razdoblje užeg istraživačkog interesa iz kojeg objavljuje radove i prikaze obuhvaća modernu i suvremenu povijest.