dr. sc. Hrvoje Petrić
  redoviti profesor
  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  hrvoje.petric@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (od ak. god. 2018./2019.)
  • voditelj Ekohistorijskog laboratorija Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 

Biografija:

Hrvoje Petrić (Koprivnica, 1972.) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Novija izdanja: „Stoljeće oporavka i napretka“, u: Ivo Goldstein, Slavko Goldstein (ur.),  Povijest grada Zagreba, Knjiga 1. Od prethistorije do 1918., Zagreb 2012., 157‒199; Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću, Zagreb‒Samobor 2012; Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskog rata (koautori: Željko Holjevac i Željko Karaula), Zagreb‒Bjelovar 2013.; „Prilog poznavanju historiografije o gospodarskoj povijesti u Hrvatskoj“, Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine, Ljubljana 2014., 97‒124; „Iz povijesti Preloga i okolice od razvijenog srednjeg vijeka do sredine 19. stoljeća“, u: Dragutin Feletar (ur.), 750 godina grada Preloga, Povijesno-geografska monografija, Prelog 2015., 119‒221.; Iz najstarije povijesti Srba u Podravini“, Podravina, 30, Koprivnica 2016., 199212; Environmentalism in Central and Southeastern Europe: Historical Perspectives, (urednik zajedno s Ivanom Žebec Šilj), Lanham, Boulder, New York, London 2017.; Hrvoje Petrić (koautor: Filip Škiljan), Iz povijesti Srba u Varaždinskoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana, Zagreb 2017.

 

Vijesti: