dr. sc. Luka Pejić
  asistent
  Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek
  lpejic@ffos.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

 

Biografija:

Luka Pejić (Osijek, 1987.) završio je diplomski studij povijesti i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tijekom studija bio je glavni urednik prva tri broja studentskog časopisa Essehist. Također, jedan je semestar proveo na Karl Franzens Sveučilištu u Grazu. Godine 2019. doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom „Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868. - 1918.)“. Njegovi znanstveno-istraživački interesi odnose se prije svega na socijalnu historiju te modernizacijske procese i industrijalizaciju kasnog 19. i ranog 20. stoljeća. Do sada je najvećim dijelom istraživao povijest marginalnih društvenih skupina, povijest kriminala i razvoja zatvorskog sustava, povijest radničkog pokreta, i slično. O navedenim je temama napisao više znanstvenih radova, izlažući na nekoliko međunarodnih konferencija. Sudjelovao je organizaciji brojnih javnih i popularno-znanstvenih događanja poput predavanja, okruglih stolova, radionica, filmskih večeri, predstavljanja publikacija, itd. Autor je knjige Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj - fragmenti subverzije (2016.) i suurednik zbornika Michel Foucault: moć ideja (2017.) te Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza (2019.). Zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku.