dr. sc. Darko Babić
  docent
  Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  dbabic@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • u izradi ...

 

Biografija:

Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, docent i predstojnik Katedre za muzeologiju na Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti i diplomskom studiju smjer muzeologija i upravljanje baštinom.

Od 2016. predsjednik je Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO Pariz) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, te od 2014. (sada u drugom mandatu) predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje. Dodatno inicijator/osnivač je Europske asocijacije za interpretaciju baštine (trenutno u funkciji člana Nadzornog odbora iste), te akreditirani muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma.

Član je uređivačkog odbora časopisa 'Her&Mus - Heritage and Museography' (Sveučilište u Barceloni & Ediciones Trea, Gijón, Španjolska), časopisa 'Museologica Brunensia' (Masarykovo Sveučilište, Brno, Češka Republika), te časopisa 'Museum - monument - heritage' (Državno Sveučilište Saint-Petersburg, Ruska Federacija), kao i redoviti recenzent radova za 'International Journal of Heritage Studies' (Routledge, UK) i 'Museum History Journal' (Maney Publishing & Left Coast Press), te uređivačkog odbora časopisa Informatica Museologica (MDC, Zagreb).

Usavršavao se kroz istraživačku stipendiju na Sveučilištu u Barceloni pod vodstvom Prof. Joan Santacana Mestre u području upravljanja i didaktike baštine, te kroz dodatnih 7 kratkoročnih stipendija. Redoviti je autor muzeoloških koncepcija, te recenzent i savjetnik na baštinskim projektima. Dodatno Darko ima bogato iskustvo na upravljanju Europskim projektima, kao nacionalni voditelj (e.g. projekti 'Heritage Interpretation for Adult Learning', te 'Launching (g)local level heritage entrepreneurship') ili kao voditelj dionica usmjerenih na baštinu/muzeje.