10|06|2021

Okrugli stol o ekohistoriji

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jedan je od suorganizatora okruglog stola Environmental History in Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Slovenia: Developments, State and Perspectives. Okrugli stol održat će se online 16. lipnja 2021. od 9 do 13 sati, a o dosezima i perspektivi ekohistorije u Hrvatskoj govorit će prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i voditelj Centra prof. dr. sc. Hrvoje Petrić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Program i informacije o načinu praćenja okruglog stola dostupni su na poveznici ispod ove najave.

Program