20|11|2020

Voditelj CKHIS Hrvoje Petrić izabran za člana suradnika HAZU

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 16. studenog 2020. predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt proglasio je nove članove: sedam redovitih članova, osam dopisnih članova i 11 članova suradnika izabranih na skupštini Akademije koja je zbog pandemije koronavirusa održana dopisnim putem. Među novostima ovogodišnjih izbora za članove je uvođenje dobnih granica pa kandidati za novoizabrane redovite članove nisu mogli biti stariji od 70 godina, dok su kandidati za članove suradnike trebali imati ne više od 48 godina. Prema riječima predsjednika HAZU akademika Neidhardta članovi suradnici će nakon isteka prvog petogodišnjeg mandata moći biti reizabrani samo jednom. Jedan od novih članova suradnika u Razredu za društvene znanosti je i voditelj CKHIS Hrvoje Petrić.

Kako je u suradničko članstvo izabran za dosadašnji ukupni rad, u nastavku obavijesti nalazi se životopis prof. dr. sc. Hrvoja Petrića.

Rođen je u Koprivnici 1972. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na studiju geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao i doktorirao (mentor: prof. dr. sc. Drago Roksandić) iz povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je zaposlen od 2001. godine i biran u sva zvanja od mlađeg asistenta do redovitog sveučilišnog profesora. Predavao je i na Filozofskom fakultetu u Splitu. Usavršavao se u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Izraelu i SAD-u. Voditelj je Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest istoga fakulteta, zamjenik je voditelja diplomskog modula ranog novog vijeka, voditelj je integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija povijest i geografija; smjer: nastavnički. Urednik je znanstvenih časopisa Podravina te Ekonomska i ekohistorija, član uredništva časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član uredničkih odbora znanstvenih časopisa Kronika (Ljubljana), Zgodovina za vse (Celje) i Istraživanja (Novi Sad) te još nekoliko hrvatskih znanstvenih časopisa. Također je član odbora elektroničkog znanstvenog časopisa Arcadia: Online Explorations in Environmental History koji objavljuju Rachel Carson Center for Environment and Society Ludwig-Maximilians-Universität München i European Society for Environmental History. Član je znanstvenog vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, potpredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, član predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, a u dva mandata je bio član upravnog odbora European Society for Environmental History. Dobitnik je nekoliko javnih priznanja. Do sada je publicirao četiri samostalne autorske knjige te niz knjiga u koautorstvu ili priloga u obliku poglavlja u knjigama. Također je objavio više desetaka znanstvenih radova, između ostaloga i u jednom od najprestižnijih znanstvenih časopisa Nature. Autor je i stručnih radova, prikaza i recenzija te nekoliko udžbenika iz povijesti koje je i uređivao. Sudjelovao je na više projekata razvijajući plodnu međunarodnu suradnju, posebno na području ekohistorije. Sudjelovao je na više desetaka konferencija ili pozvanih predavanja na znanstvenim konferencijama u institucijama u Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, SAD-u, Japanu, Kanadi, Srbiji, Finskoj, Češkoj, Njemačkoj, Portugalu, Crnoj Gori, Francuskoj i Estoniji.