15|11|2023

Ekohistorijski laboratorij u Kini

Voditelj Ekohistorijskog laboratorija CKHIS prof. dr. sc. Hrvoje Petrić od 16. do 20. listopada 2023. je, na poziv domaćina s Henan University u Narodnoj Republici Kini, održao seriju predavanja iz ekohistorije o izabranim hrvatskim rijekama. Pri tome je uspostavio suradnju sa sveučilišnim Key Research Institute of Yellow River Civilization and Sustainable Development te kontakte s China Institute of Yangtze River Studies. S kolegama iz nekoliko kineskih sveučilišta imao je terenski rad na obalama Huang He (Žute rijeke), uz istraživanje muzejske materijalne i kartografske građe u Zhengzhou, središtu provincije Henan. Materijali i dokumentacija prikupljeni tijekom terenskog rada koristit će za budući komparativni rad Ekohistorijskog laboratorija vezan uz ekohistoriju srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih rijeka.