11|09|2021

Desničini susreti 2021.

„Desničini susreti 2021.“ najavljuju – u organizaciji fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije i FF press – predstavljanje 21. sveska Biblioteke Desničini susreti „(Ne)poznati Desnica. Prema rukopisnoj ostavštini“, koje će se održati 17. rujna 2021., s početkom u 18 sati, u Knjižnici i čitaonici „Bogdan Ogrizović“, Preradovićeva 5, prema priloženom programu.
 
Dobrodošli!