12|06|2023

Znanstvena manifestacija ''Ante Starčević: lik - djelo - historiografija''

Na Filozofskom fakultetu i u Hrvatskom državnom arhivu 25. i 26. svibnja 2023. održana je znanstvena manifestacija “Ante Starčević: lik – djelo – historiografija”. Među glavnim ciljevima skupa bilo je okupljanje relevantnih središnjih institucija te uspostava suradnje među istraživačima u obliku znanstvenog i stručnog foruma koji je povezao Filozofski fakultet (Odsjek za povijest i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije), Fakultet hrvatskih studija (Odsjek za povijest i Znanstveni zavod), Hrvatski državni arhiv, Maticu hrvatsku, Institut društvenih znanost Ivo Pilar i Leksikografski zavod Miroslav Krleža. U dva radna dana održano je svečano otvaranje skupa uz pozdravne govore organizatore skupa i nastup zbora Filozofskog fakulteta “Concordia discors”, predstavljanje novog posebnog izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža te ukupno 31 izlaganje uz sudjelovanje 40 istaknutih stručnjaka, istraživača, doktoranda i studenata. U organizaciji skupa i samim izlaganjima sudjelovali su i članovi Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije – Tomislav Branđolica, Matko Globačnik, Hrvoje Petrić, Martin Previšić, Drago Roksandić i Filip Šimetin Šegvić.