dr. sc. Zvonko Kovač
  redoviti profesor u trajnom zvanju
  Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  zkovac@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • zamjenik voditelja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (2016./17. – 2017./18.)
  • u izradi...

 

Biografija:

Prof. dr. sc. Zvonko Kovač, predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, osim u svojstvu nastavnika djelovao je kao pročelnik odsjeka, suorganizator i voditelj južnoslavističkih studija i projekata. Bio je mentor za šesnaest završenih doktorata i magisterija s temama iz južnoslavenskih književnosti. Povremeno je predavao ili boravio na istraživačkim stipendijama na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše u Göttingenu te kao gost-profesor na Rijeci). U svojim istraživanjima i u nastavi književnosti posebno se bavio pitanjima esejistike i interpretacije književnosti, metodologijom poredbene i interkulturne povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl. Važnije knjige: Kritika knjigoslovlja i druge kritike, 1987., Poetika Miloša Crnjanskog, 1988., Međuknjiževna tumačenja, 2005., Međuknjiževne rasprave – Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, 2011., 5. Interkulturne studije i eseji, 2016.

Bibliografija