dr. sc. Branimir Janković
  poslijedoktorand – znanstveni suradnik
  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
  bjankovic@ffzg.hr

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • ... (u izradi)

 

Biografija:

Branimir Janković (Vinkovci, 1980.) je znanstveni suradnik i poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tajnik je i član uredništva časopisa Historijski zbornik, tajnik Poslijediplomskog doktorskog studija „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“ Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i urednik portala Historiografija.hr. Višegodišnji je tajnik i član pripremnih odbora Desničinih susreta. Suradnik je znanstveno-istraživačkog projekta „Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu“ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zaklada za znanost, 2017-2020) i projekta „Historiographie des sozialistischen Jugoslawiens“ (Humboldtovo sveučilište u Berlinu, DAAD, 2017-2018). Objavio je knjigu Mijenjanje sebe same. Hrvatska historiografija kasnog socijalizma (2016), priredio knjigu Intelektualna historija (2013) te suuredio zbornike Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena (s D. Agičićem, 2012) i Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi (s D. Roksandićem, 2012). Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2012. godinu.